Перегляд елементів (загалом 87)

  • Колекція: Кафедра методики викладання навчальних предметів

Щербань.pdf
Щербань П. І. Самоосвіта як безперервний процес саморозвитку та самовдосконалення професійної компетентності сучасного вчителя географії // Безперервний професійний розвиток педагогічних працівників Нової української школи в умовах післядипломної…

Позиція: 105 (32 переглядів)

Шуневич.pdf
Шуневич О. М. Домінантні складові ресурсної карти розвитку професійної компетентності педагога // Безперервний професійний розвиток педагогічних працівників Нової української школи в умовах післядипломної освіти регіону : зб. матеріалів регіонал.…

Позиція: 144 (25 переглядів)

Смагіна.pdf
Смагіна Т. М. Фактори впливу на проєктування індивідуальної освітньої траєкторії професійного розвитку педагогів в умовах освітніх викликів // Безперервний професійний розвиток педагогічних працівників Нової української школи в умовах післядипломної…

Позиція: 144 (25 переглядів)

Роміцина.pdf
Роміцина Л. В. Роль самоосвіти в проєктуванні індивідуальної освітньої траєкторії професійного розвитку вчителя математики // Безперервний професійний розвиток педагогічних працівників Нової української школи в умовах післядипломної освіти регіону :…

Позиція: 138 (26 переглядів)

Поліщук.pdf
Поліщук Н. М. Проектування індивідуальної освітньої траєкторії професійного розвитку вчителя інтегрованого курсу «Основи здоров’я» в умовах освітніх викликів // Безперервний професійний розвиток педагогічних працівників Нової української школи в…

Позиція: 169 (20 переглядів)

Колеснікова.pdf
Колеснікова І. В. Медіаосвіта як необхідна умова професійного розвитку педагогів // Безперервний професійний розвиток педагогічних працівників Нової української школи в умовах післядипломної освіти регіону : зб. матеріалів регіонал. наук.-практ.…

Позиція: 117 (30 переглядів)

Калінін.pdf
Калінін В. О., Печенюк А. П. Академічна доброчесність учасників освітнього процесу // Безперервний професійний розвиток педагогічних працівників Нової української школи в умовах післядипломної освіти регіону : зб. матеріалів регіонал. наук.-практ.…

Позиція: 117 (30 переглядів)

Гуменюк І..pdf
Гуменюк І. Б. Безперервний професійний розвиток вчителів англійської мови як необхідна умова реалізації концепції нової української школи // Безперервний професійний розвиток педагогічних працівників Нової української школи в умовах післядипломної…

Позиція: 67 (37 переглядів)

Бовсунівський.pdf
Бовсунівський В. М. Роль мистецької освітньої галузі в розвиткуособистісно-ціннісного ставлення школяра Нової української школи до навколишньої дійсності // Безперервний професійний розвиток педагогічних працівників Нової української школи в умовах…

Позиція: 117 (30 переглядів)

Андрійчук.pdf
Андрійчук О. І. Управлінський аспект формування освітньої стратегії педагогічних працівників регіону на базі інституту післядипломної педагогічної освіти // Безперервний професійний розвиток педагогічних працівників Нової української школи в умовах…

Позиція: 144 (25 переглядів)

Вихідні формати

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2