Перегляд елементів (загалом 101)

  • Колекція: Кафедра методики викладання навчальних предметів

Андрійчук.pdf
Андрійчук О. І. Чинники визначення траєкторії професійного розвитку педагога // Післядипломна педагогічна освіта в умовах системних змін : колективна монографія / КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР. Житомир : КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР, 2021. С. 107-114

Позиція: 149 (72 переглядів)

Чуян.pdf
Чуян І. Л. Підходи до вивчення національної меншини на уроках історії України в умовах Нової української школи // Післядипломна педагогічна освіта в умовах системних змін : колективна монографія / КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР. Житомир : КЗ…

Позиція: 158 (68 переглядів)

Харченко.pdf
Харченко Г. І. Риторичний потенціал як ознака комунікативної компетентності педагога // Післядипломна педагогічна освіта в умовах системних змін : колективна монографія / КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР. Житомир : КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР, 2021. С.…

Позиція: 204 (56 переглядів)

Колесник.pdf
Колесник К. І. Новий український правопис як складова мовної культури вчителя // Післядипломна педагогічна освіта в умовах системних змін : колективна монографія / КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР. Житомир : КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР, 2021. С. 64-70

Позиція: 206 (55 переглядів)

Щербань.pdf
Щербань П. І. Самоосвіта як безперервний процес саморозвитку та самовдосконалення професійної компетентності сучасного вчителя географії // Безперервний професійний розвиток педагогічних працівників Нової української школи в умовах післядипломної…

Позиція: 49 (99 переглядів)

Шуневич.pdf
Шуневич О. М. Домінантні складові ресурсної карти розвитку професійної компетентності педагога // Безперервний професійний розвиток педагогічних працівників Нової української школи в умовах післядипломної освіти регіону : зб. матеріалів регіонал.…

Позиція: 123 (80 переглядів)

Смагіна.pdf
Смагіна Т. М. Фактори впливу на проєктування індивідуальної освітньої траєкторії професійного розвитку педагогів в умовах освітніх викликів // Безперервний професійний розвиток педагогічних працівників Нової української школи в умовах післядипломної…

Позиція: 131 (76 переглядів)

Роміцина.pdf
Роміцина Л. В. Роль самоосвіти в проєктуванні індивідуальної освітньої траєкторії професійного розвитку вчителя математики // Безперервний професійний розвиток педагогічних працівників Нової української школи в умовах післядипломної освіти регіону :…

Позиція: 158 (68 переглядів)

Поліщук.pdf
Поліщук Н. М. Проектування індивідуальної освітньої траєкторії професійного розвитку вчителя інтегрованого курсу «Основи здоров’я» в умовах освітніх викликів // Безперервний професійний розвиток педагогічних працівників Нової української школи в…

Позиція: 155 (71 переглядів)

Колеснікова.pdf
Колеснікова І. В. Медіаосвіта як необхідна умова професійного розвитку педагогів // Безперервний професійний розвиток педагогічних працівників Нової української школи в умовах післядипломної освіти регіону : зб. матеріалів регіонал. наук.-практ.…

Позиція: 116 (82 переглядів)

Вихідні формати

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2