Перегляд елементів (загалом 101)

  • Колекція: Кафедра методики викладання навчальних предметів

Андрійчук.docx.pdf
Андрійчук О. І. Організація формувального оцінювання учнів через діяльнісний підхід у навчанні // Базова освіта НУШ: процесуальне правонаступництво : зб. матеріалів регіонал. наук.-практ. інтернет-конференції, 29 березня 2021 р. Житомир : КЗ…

Позиція: 67 (92 переглядів)

Андрійчук.pdf
Андрійчук О. І. Умови формування здоров’язбережувальної компетентності педагогічного працівника в умовах підвищення кваліфікації з використанням дистанційних технологій у синхронному або асинхронному режимі // Розвиток професійної компетентності…

Позиція: 92 (87 переглядів)

Андрійчук.pdf
Андрійчук О. І. Управлінський аспект формування освітньої стратегії педагогічних працівників регіону на базі інституту післядипломної педагогічної освіти // Безперервний професійний розвиток педагогічних працівників Нової української школи в умовах…

Позиція: 95 (86 переглядів)

Андрійчук.pdf
Андрійчук О. І. Чинники визначення траєкторії професійного розвитку педагога // Післядипломна педагогічна освіта в умовах системних змін : колективна монографія / КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР. Житомир : КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР, 2021. С. 107-114

Позиція: 149 (72 переглядів)

Бовсунівський.pdf
Бовсунівський В. М. Творчий розвиток та самовдосконалення особистості у контексті мистецької освіти // Базова освіта НУШ: процесуальне правонаступництво : зб. матеріалів регіонал. наук.-практ. інтернет-конференції, 29 березня 2021 р. Житомир : КЗ…

Позиція: 95 (86 переглядів)

Бовсунівський.pdf
Бовсунівський В. М. Роль мистецької освітньої галузі в розвиткуособистісно-ціннісного ставлення школяра Нової української школи до навколишньої дійсності // Безперервний професійний розвиток педагогічних працівників Нової української школи в умовах…

Позиція: 104 (85 переглядів)

Бовсунівський.pdf
Бовсунівський В. М. Розвиток професійної компетентності вчителів мистецьких дисциплін у процесі післядипломної освіти // Післядипломна педагогічна освіта в умовах системних змін : колективна монографія / КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР. Житомир : КЗ…

Позиція: 218 (51 переглядів)

Експериментальне дослідження водного шляху.pdf
Гайдук С. А., Петраускас А. В., Смагін І. І. Експериментальне дослідження стародавнього водного шляху від Іскоростеня до Києва // Дніпро – Даугава – Німан: міжцивілізаційні контакти в середньовічні часи : нариси. 2021. С. 94-99

Позиція: 6 (186 переглядів)

Стародавнє судноплавство на території Припятського Полісся.pdf
Гайдук С. А., Петраускас А. В., Смагін І. І. Стародавнє судноплавство на території Прип’ятського Полісся та експериментальна археологія // Дніпро – Даугава – Німан: міжцивілізаційні контакти в середньовічні часи : нариси. 2021. С. 83-94

Позиція: 174 (62 переглядів)

Гречина.pdf
Гречина М. І. Шляхи реалізації компетентнісного підходу на уроках «Основи здоров’я» // Базова освіта НУШ: процесуальне правонаступництво : зб. матеріалів регіонал. наук.-практ. інтернет-конференції, 29 березня 2021 р. Житомир : КЗ «Житомирський…

Позиція: 95 (86 переглядів)

Вихідні формати

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2