Перегляд елементів (загалом 101)

  • Колекція: Кафедра методики викладання навчальних предметів

Зовнішні та внутрішні чинники в практиці шкільного підручникотворення.pdf
Смагін І. І. "Зовнішні" та "внутрішні" чинники в практиці шкільного підручникотворення з правових навчальних предметів у ХІХ столітті // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. 2008. Вип. 50. Ч. 1. С. 266-272.

Позиція: 20 (129 переглядів)

Законознавчий та правознавчий підходи до навчання.pdf
Смагін І. І. "Правознавчий" та "законознавчий" підходи до викладання шкільних правових навчальних предметів // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. Педагогічні науки. 2008. Вип. 42. С. 51-55.

Позиція: 9 (148 переглядів)

Калінін.pdf
Калінін В. О., Печенюк А. П. Академічна доброчесність учасників освітнього процесу // Безперервний професійний розвиток педагогічних працівників Нової української школи в умовах післядипломної освіти регіону : зб. матеріалів регіонал. наук.-практ.…

Позиція: 111 (83 переглядів)

Актуальні проблеми теорії суспільствознавчого підручника.pdf
Смагін І. І. Актуальні проблеми теорії суспільствознавчого шкільного підручника з позицій аналізу освітніх систем // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. Педагогічні науки. 2010. Вип. 50. С. 134-137

Позиція: 17 (133 переглядів)

Аналіз першого підручника з суспільствознавства 1962.pdf
Смагін І. І. Аналіз першого видання радянського шкільного підручника "Суспільствознавство" відповідно до критеріїв якості навчальної книги початку 60-х років ХХ століття // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. 2009. Вип. 47. С.…

Позиція: 4 (210 переглядів)

Гречина.pdf
Гречина М. І. Андрагогічний супровід особистісного та професійного зростання сучасного педагога // Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників Нової української школи в умовах післядипломної освіти : зб. матеріалів Всеукр.…

Позиція: 86 (88 переглядів)

Гуменюк І..pdf
Гуменюк І. Б. Безперервний професійний розвиток вчителів англійської мови як необхідна умова реалізації концепції нової української школи // Безперервний професійний розвиток педагогічних працівників Нової української школи в умовах післядипломної…

Позиція: 51 (98 переглядів)

Калінін.pdf
Калінін В. О., Печенюк А. П. Використання технології «перевернутого класу» як засобу оволодіння іноземною мовою в умовах дистанційного навчання // Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників Нової української школи в умовах…

Позиція: 104 (85 переглядів)

Колеснікова.pdf
Колеснікова І. В. Використання цифрових технологій в освітньому процесі закладу післядипломної педагогічної освіти // Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників Нової української школи в умовах післядипломної освіти : зб. матеріалів…

Позиція: 54 (97 переглядів)

Печенюк.pdf
Печенюк А. П., Калінін В. О. Генезис наукової думки щодо створення та забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів // Післядипломна педагогічна освіта в умовах системних змін : колективна монографія / КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР. Житомир : КЗ…

Позиція: 197 (57 переглядів)

Вихідні формати

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2