Перегляд елементів (загалом 458)

Бойко І.І..pdf
Бойко І. І. Основні принципи удосконалення педагогічних працівників у галузі психодіагностики та психологічної корекції // Освітній простір ефективного навчання: підтримка ментального здоров’я та сприяння у подоланні труднощів під час війни : збірник…

Позиція: 431 (82 переглядів)

Зовнішні та внутрішні чинники в практиці шкільного підручникотворення.pdf
Смагін І. І. "Зовнішні" та "внутрішні" чинники в практиці шкільного підручникотворення з правових навчальних предметів у ХІХ столітті // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. 2008. Вип. 50. Ч. 1. С. 266-272.

Позиція: 39 (314 переглядів)

Законознавчий та правознавчий підходи до навчання.pdf
Смагін І. І. "Правознавчий" та "законознавчий" підходи до викладання шкільних правових навчальних предметів // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. Педагогічні науки. 2008. Вип. 42. С. 51-55.

Позиція: 19 (372 переглядів)

33 питання, від яких голова йде обертом.pdf
33 питання, від яких голова йде обертом. Інклюзія : метод. матеріали / КЗ "Житомирський ОІППО" ЖОР ; за ред. О. С. Голентовської. Житомир : КЗ "ЖОІППО" ЖОР, 2023. 42 с.

Позиція: 251 (148 переглядів)

Збірник Круглий стіл+.pdf
Адаптаційний цикл базової середньої освіти: перші підсумки : зб. матеріалів Всеукр. круглого столу, 23 травня 2024 р. / КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР ; Івано-Франків. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; Наук.-метод. центр департаменту освіти Житомир.…

Позиція: 109 (245 переглядів)

Калінін.pdf
Калінін В. О., Печенюк А. П. Академічна доброчесність учасників освітнього процесу // Безперервний професійний розвиток педагогічних працівників Нової української школи в умовах післядипломної освіти регіону : зб. матеріалів регіонал. наук.-практ.…

Позиція: 98 (251 переглядів)

Доброльожа.pdf
Доброльожа Г. М. Академічна доброчесність як ціннісний орієнтир у реалізації базової середньої освіти // Імплементація Державного стандарту базової середньої освіти: виклики, реалізація, перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ.…

Позиція: 341 (107 переглядів)

Бойко.pdf
Бойко І. І. Акмеологічний підхід у дослідженні професіоналізму педагога // Безперервний професійний розвиток педагогічних працівників Нової української школи в умовах післядипломної освіти регіону : зб. матеріалів регіонал. наук.-практ.…

Позиція: 62 (284 переглядів)

Корнілова.pdf
Корнілова Т. Б. Актуалізація освітньої програми як елемента публічної інформації закладу освіти // Імплементація Державного стандарту базової середньої освіти: виклики, реалізація, перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ.…

Позиція: 367 (99 переглядів)

Пастовенський.pdf
Пастовенський О. Актуальні закономірності управління сучасними освітніми системами // Регіональна науково-практична інтернет-конференція «Суспільно-гуманітарні аспекти розвитку професійної компетентності педагогів в умовах реформування освіти» (25…

Позиція: 45 (298 переглядів)

Вихідні формати

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2