Перегляд елементів (загалом 178)

Якість освітніх послуг.pdf
Смагін І. І. Якість освітніх послуг з підвищення кваліфікації: визначення поняття з позицій діяльнісно-функціонального підходу // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2020. Вип. 2 (47). С. 171-175.

Позиція: 114 (21 переглядів)

Поліщук.pdf
Поліщук Н. М. Шляхи розвитку професійної компетентності педагога Нової української школи в умовах післядипломної освіти // Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників Нової української школи в умовах післядипломної освіти : зб.…

Позиція: 114 (21 переглядів)

Гречина.pdf
Гречина М. І. Шляхи реалізації компетентнісного підходу на уроках «Основи здоров’я» // Базова освіта НУШ: процесуальне правонаступництво : зб. матеріалів регіонал. наук.-практ. інтернет-конференції, 29 березня 2021 р. Житомир : КЗ «Житомирський…

Позиція: 85 (25 переглядів)

Полякова.pdf
Полякова Т. М. Шляхи збереження наступності у формуванні читацької компетентності учнів НУШ у базовій школі // Базова освіта НУШ: процесуальне правонаступництво : зб. матеріалів регіонал. наук.-практ. інтернет-конференції, 29 березня 2021 р. Житомир…

Позиція: 121 (20 переглядів)

Шкільне суспільствознавство.pdf
Смагін І. І. Шкільне суспільствознавство та підручникотворення з суспільствознавчих навчальних предметів у 20-і – 30-і роки ХХ ст. // Імідж сучасного педагога. 2008. № 5-6 (74-85). С. 111-115

Позиція: 27 (40 переглядів)

Методичний комплекс зі суспільствознавства перш пол 70-х рр ХХ ст.pdf
Смагін І. І. Характеристика методичного комплексу з суспільствознавства першої половини 70-х років ХХ ст. // Вісник Житомирського державного університету ім. і. Франка. Педагогічні науки. 2009. Вип. 48. С. 59-63

Позиція: 69 (27 переглядів)

Вознюк2.pdf
Вознюк О. М. Формування толерантності до учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному освітньому просторі // Науково-теоретичні та практичні аспекти інклюзивної освіти: психологічний супровід освітнього процесу : навч.-метод. посібник / КЗ…

Позиція: 61 (28 переглядів)

Калінін.pdf
Калінін В. О., Кадащук А. Р. Формування іншомовної комунікативної компетентності учнів початкової школи в умовах гейміфікації // Базова освіта НУШ: процесуальне правонаступництво : зб. матеріалів регіонал. наук.-практ. інтернет-конференції, 29…

Позиція: 108 (22 переглядів)

Градівська.pdf
Градівська В. М. Формування інклюзивної компетентності педагога в системі сучасної освіти // Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників Нової української школи в умовах післядипломної освіти : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ.…

Позиція: 69 (27 переглядів)

Градівська.pdf
Градівська В. М. Формування інклюзивної компетентності вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти // Безперервний професійний розвиток педагогічних працівників Нової української школи в умовах післядипломної освіти регіону : зб. матеріалів…

Позиція: 48 (30 переглядів)

Вихідні формати

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2